Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

אסימטריה של השדיים

מדוע יש לי אסימטריה?

למעשה, הסיבה המדוייקת איננה ידועה, מדוע שד אחד מתפתח באופן רגיל והשני לא או בכלל לא. ההנחה הרווחת היא כי הקולטנים בשד אינם מגיבים באופן ראוי להשפעות הורמונים המופרשים בגוף.

האם ניתוח אסימטריה הוא לתמיד?

באותם המקרים בהם תיקון האסימטריה התבצע בסיום מלא של התפתחות השדיים התוצאה תשאר צמיתה, למעט שינויים אשר יכולים לחול בעתיד עקב הריונות, הנקות, עליות וירידות במשקל וגיל. אך יש לקחת גם בחשבון כי במידה והוכנסו משתלים, רצוי מאד להחליפם לאחר כ-15 שנה.

האם הניתוח כואב?

למרבה ההפתעה, למרות שיש לא מעט חתכים, המנותחות מדווחות על רמת כאבים יחסית נמוכה אשר נשלטת על ידי משככי כאבים פשוטים. במידה ומכניסים שתלים מתחת לשריר רמת הכאב עלולה להיות מעט יותר גבוהה.

האם אפשר להשיג תוצאה מושלמת?

לא, כמובן שלא ניתן. גם לא קיימת שלמות. אבל אפשר מאד להתקרב ולהגיע לתוצאות בהם מראה השדיים יהיה מאד דומה.

האם חברת ביטוח תכסה את עלות הניתוח?

חברת ביטוח פרטית לרוב לא. אך קופת החולים בה את מבוטחת מגיל אפס, תממן בסבירות גבוהה את עלות הניתוח, אך במסגרת הרפואה הציבורית בלבד.

האם אוכל להניק לאחר הניתוח?

רוב הסיכויים שכן, במידה והמנתח לוקח בחשבון את רצונך ומאמץ טכניקה ניתוחית מתאימה.

האם תמיד יש לתקן אסימטריה עם משתלי סיליקון?

לא תמיד, אך ברוב המקרים. באותם המקרים בהם קיימת אסימטריה והשד הקטן יותר הוא בגודל מספק ניתן לעצב את השדיים על ידי הרמה/הקטנה בלבד וללא שימוש במשתלים.

כמה זמן נמשך הניתוח ובאיזו הרדמה?

הניתוח נמשל בין שעתיים לשלוש שעות. ההרדמה המומלצת בעיני בניתוח זה היא הרדמה כללית ובאישפוז לילה אחד. זמן הניתוח משתנה בהתאם למספר המרכיבים שיש לתקן.

מה הסיבוכים האפשריים של הניתוח?

אותם סיבוכים אשר מתוארים במאמרים או בשאלות הנפוצות המתייחסות לניתוחי הגדלה/הקטנה/הרמה של החזה.