Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

עיצוב פטמה ועטרה

הפטמות שלי שקועות. מה ניתן לעשות?

תופעה זו נובעת ממום אנטומי בו צינורות החלב קצרים ומושכים את הפטמה. לעיתים הדבר מוביל לבעיות בהנקה. ניתן לבצע ניתוח מתקן, אך יש לדעת כי כמעט בודאות האפשרות להניק תיפגע.

יש לי עטרה רחבה מאד "ומרוחה". האם תיקון לא יפריע לי להניק?

עיצוב העטרה איננו משפיע על פוטנציאל להנקה.

יש לי פטמות גדולות ובולטות. האם ניתן לתקן?

אכן ניתן לתקן בניתוח יחסית פשוט. עם זאת, הקטנת הפטמות תביא למצב בו פוטנציאל ההנקה לרוב נפגע.