Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

הרמת חזה

אני בחורה בת 23, היו לי שדיים מלאים ועסיסיים ולאחרי הלידה כמעט ונשאר עור נפול בלבד. כיצד זה יתכן?

הדבר אכן יתכן. ישנם מקרים כאלו ולרוב זה נובע מהפרופיל הגנטי, ההורמונלי, משך ההנקה לאחר הלידה ושינויים קיצוניים במשקל הגוף.

בניתוח הרמת שדיים אפשר גם להגדיל?

בלא מעט מקרים זה אף מומלץ, עקב ריקמת שד דלה מאד ונפולה.

האם אוכל לקבל כל מידת חזיה לאחר ניתוח הרמה והגדלה?

לצערי לא. היות והכנסת המשתל תלויה מאד הן במבנה הגוף שלך והן בכמות וצורת רקמת השד אשר הוכנה לצורך ההגדלה. יש גם לזכור שככל שהמשתל גדול יותר בנפחו, האפשרות לצניחה חוזרת מופיעה מוקדם יותר.

האם התחושה בפטמות תשמר לאחר הניתוח? האם אוכל להניק?

ככל שמספר החתכים ברקמת השד הוא קטן יותר, הסיכוי שהתחושה תשמר ותוכלי להניק, גוברת.

השדיים שלי נפולים מאד ומרוקנים, היכן יוכנס שתל הסיליקון?

בסבירות גבוהה, יונח יותר בעומק, מתחת לשרירי החזה, על מנת לתת "ריפוד" נוסף לשדיים.

מה לגבי צלקות?

לרוב, שנתיים שלוש לאחר הניתוח הצלקות הן חוורות ועדינות. אך זה איננו כלל ברזל. יתכן, וללא שום קשר לטכניקה הניתוחית, שיתפתחו צלקות עבות, קלואידליות, שקועות או בלתי סדירות. יש אפשרות לטפל בצלקות אלו בהמשך באופן כירורגי או תרופתי.

כמה זמן לאחר ניתוח הרמה חזה השדיים ישמרו על צורתם החדשה?

במידה ויהיה שימוש קבוע בחזיה תומכת, שמירה על משקל גוף יציב והימנעות מהריונות והנקות, התוצאה אמורה להשמר לשנים.

מה ההבדל בין ניתוח הרמת חזה להרמת והקטנת חזה?

למעשה הטכניקות הניתוחיות הן חופפות ומקבילות. תמיד חייבים בשני הניתוחים לבצע מספר חתכים בעור. בהקטנת חזה כורתים גם כמות מסויימת של רקמת שד. לרוב בהרמת חזה ניתן להסתפק בחתך סביב העטרה או עם תוספת חתך אורכי (לוליפופ). בניתוח הקטנה יש צורך לבצע לפחות את שני החתכים שצויינו מעלה ובלא מעט מקרים להוסיף חתך שלישי, רוחבי (עוגן).

מה עלולים להיות הסיבוכים בניתוח זה?

ישנה רשימה לא קטנה של סיבוכים אפשריים, אך לשמחתנו השכיחות שלהם נמוכה. חלק מהסיבוכים האפשריים קשורים למשתל עצמו וחלק נוסף קשור לפעולת ההרמה. ניתן לקרוא את המידע הרלוונטי בפרקים של הגדלה והרמה.

שמעתי שניתן להרים את השדיים על ידי הכנסת משתל סיליקון. זה נכון?

במפורש לא נכון. המשתל נותן נפח לשד, אך אין לו אפשרות להרים, דהיינו לבצע פעולה אנטגוניסטית לכוח הכבידה של כדור הארץ. זה לא נכון גם עם משתלים הקרויים "אנטומיים". לכן, יש לעשות מספר פעולות ניתוחיות ברקמת השד על מנת להרימו, בשעה שמגדילים אותו עם משתל.