Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

גידולי עור שפירים

האם אפשר לטפל בגידול עור שפיר בלייזר?

זו אפשרות מקובלת בתנאי שבוודאות אין צורך לשלוח דגימה לבדיקה.

הייתי בקופת חולים אצל רופא עור בגלל שומה בפנים וביקשתי להורידה והרופא לא מסכים. איך יתכן הדבר?

קופות החולים אינן מממנות ניתוחים שאין להם סיבה רפואית. חלק מחברות הביטוח כן.

לאחרונה השומה שיש לי בפנים מאד מגרדת. מה עושים?

במידה וכך הדבר, רצוי לחשוב על ביופסיה.

לאחרונה השומות שיש לי בפנים גדלו, זה בסדר?

זוהי תופעה אפשרית לאחר גיל 40. עדיין אין זה אומר שמדובר בבעיה רפואית.

שמעתי כי באם מסירים נקודת חן יכול להתפתח גידול.

זהו מיתוס. במידה והיה נגע שפיר והוא נכרת, אין קשר להופעת גידול במקום אחר.