Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

הרמת מצח וגבות

באיזו הרדמה ניתן לעבור את הניתוח?

ניתן לנתח גם בהרדמה מקומית ללא אישפוז.

באתי לניתוח עפעפיים ונאמר לי שתחילה יש להרים את הגבות. מדוע?

היות וניתוח עפעפיים עליונים, אשר בו מסולקים עודפי עור, יכול לגרום למשיכה נוספת של הגבה. בנוסף, ישנם לא מעט מצבים בהם הרמה של הגבה כמעט ומבטלת את עודפי העור בעפעפיים העליונים.

האם יכולה להופיע התקרחות לאחר הניתוח?

אפשרי אך די נדיר. באם זה קורה אז לרוב עקב התרחבות של הצלקת בקרקפת. על הצלקת, כידוע, לא צומח שיער. התקרחויות קלות אלו ברות טיפול באופן פשוט יחסית.

האם לא אאבד את התחושה בקרקפת לאחר הניתוח?

לרוב, כאשר מבצעים חתך עמוק נוצרת חוסר תחושה בקוטר של מטבע גדול במרכז הקרקפת. החוסר בתחושה עלול להיות צמית, אך לרוב התחושה חוזרת לאחר כשנה. נושא זה איננו מהווה הפרעה או אי-נוחות מיוחדת למנותחים/ת.

יש לי מצח "גבוה" מאד וגבות נפולות. האם הרמת מצח וגבות לא תאריך לי מאד את המצח?

במידה והחתך יתבצע בקו השיער הרי לא תהיה הגבהה נוספת של המצח.

מה הסיבוכים האפשריים של הניתוח?

כמו ברוב הניתוחים: דימום יתר, זיהום, הצטלקות יתר, הצטברות נוזלים. גם פגיעות עיצביות מעורבות (מוטוריות ותחושתיות), אשר נדירות ביותר כאשר הניתוח מבוצע על ידי מנתח מנוסה.

מהו ניתוח אנדוסקופי של הרמת מצח-גבות?

מדובר בניתוח אשר בו מסתפקים בחתכים מאד קטנים בקרקפת ובאמצעות צינוריות בעלות מקור אור סיבי, קושרים את הגבה מעלה. הניתוח הזה בדרך כלל משפר את המצב לתקופה קצרה יותר מאשר ניתוח "פתוח".

מה ישפר אצלי ניתוח הרמת מצח-גבות?

כאשר הגבות צנוחות מאד ויורדות מתחת לרכס של ארובות העיניים, הרמה תשפר את המראה הנפול. בנוסף, ניתן לשפר במהלך ניתוח זה את כיווץ השרירים במצח, אשר יוצרים קמטים עמוקים.

מה עושים בניתוח "פתוח" של הרמת מצח גבות?

בדרך כלל עושים חתך מאוזן לאוזן בקרקפת, או בקו השער, במישור עמוק או שטחי יותר של העור. מטפלים בשרירים המכווצים, מסלקים את העודפים ותופרים חזרה. יש אפשרות לבצע הרמה רק בחתכים בצדעים. הכל לפי מצב הנפילה ובהתאם לציפיות.

מה עם הצלקות?

לרוב, הצלקות עדינות ואינן מהוות הפרעה, במיוחד כאשר החתך נעשה בקרקפת ממש. די נדיר שתתפתחנה צלקות עבות המכונות קלואידליות.

מהי תקופת ההחלמה מהניתוח?

בשבוע הראשון, תהיינה נפיחויות ושטפי דם בארובות העיניים, אשר חולפות בהדרגה עד היום ה-14 לאחר הניתוח. עד שבועיים מסולקים גם כל התפרים.