Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

הקטנת עטרות החזה

יום שישי 21 אוקטובר 2011


Areola Reduction

לרוב, עטרות רחבות ובלתי סדירות עשר מגיעות לקוטר של 6 ס"מ ואף יותר, מועברות באופן גנטי. אך במקרים מסויימים, כגון שדיים גדולים ונפולים, בהם העור איבד חלק מהתכונות האלסטיות, או במצבים לאחר הגדלת שדיים קיצונית, עטרות גדולות ו"מרוחות" יכולות גם להופיע. לרוב, נשים אשר מגיעות אלי לניתוחים של הקטנה והרמה של השדיים הן בעלות עטרות רחבות ובמהלך הניתוח אני מקטין את קוטרן ל-4 ס"מ לערך. 

הניתוח מבוסס על עיקרון של שירטוט עטרה חדשה על פני העור והוצאה של מעין "בייגלה" מסביב. מאד דומה לניתוח הרמת שדיים בשיטת Benelli אותה אני מתאר בפרק הדן בהרמת שדיים. הניתוח ניתן לביצוע בהרדמה מקומית, באישפוז יום וניתן לחזור לעבודה כעבור יום או יומיים. 

הסיבוכים האפשריים קשורים לריפוי פצע וכוללים אפשרות לזיהום, דימום מוגבר, פתיחת תפרים, הצטלקות יתר ופיגמנטציה. שכיחותם סיבוכים אלו נמוכה מאד, אך אי הוודאות לגבי איכות הצלקת קיימת, למרות שברוב המקרים הצלקות נותרות עדינות ולא מכערות. באותם מקרים אשר בהם הצלקת סביב העטרה מודגשת, עבה, לא סדירה ואף קלואידלית, ניתן לטפל בדבר.