Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

הזעת יתר - סרטון הסבר למטופל

יום שלישי 16 ספטמבר 2008


ד"ר יוסף טמאן מסביר על ניתוח להזעת יתר ע"י גרד ושאיבה של בלוטות הזיעה ניתוח המבוצע בלעדית על ידיו בישראל ללא הזעה מפצה ובעל שיעור הצלחה של למעלה מ- 95%.