Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

מדריך לניתוחי עפעפיים

שבת 24 פברואר 2007


ניתוחי עפעפיים ניתוחי עפעפיים

ישמע אולי תמוה לקורא אשר איננו בקי ברזי האנטומיה של האדם, שנפח ארובת העין בגיל 5 שנים נשמר גם בגיל המבוגר בכל מהלך החיים. מדובר ב 30 סמ"ק לערך. בתוך הנפח הגרמי הזה נמצאים כ-10 סמ"ק שומן אשר עוטף בצורה מאד מתוחכמת את גלגל העין ומשמש לה מעין "בולם זעזועים" והגנה. לצערנו במהלך השנים אשר חולפות ועם התבגרותנו, שומן זה שנפחו כ 10 סמ"ק הולך ונספג בהדרגה. כתוצאה מכך, עקב כח הכבידה וגם עקב החלשות גיד רוחבי אשר מעגן בצורה מסויימת את גלגל העין, זה האחרון נמשך מטה, לוחץ את השומן ומיצר את מה שקוראים "שקיות שומן". אמנם שומן זה נתון במעין מעטפת, אך אין זה משנה כמה שהמעטפת הזו תהיה חזקה וגמישה, ברגע שיש צניחה מסויימת של גלגל העין, מטה וקדימה, גלגל העין ידחק את השומן וייצר שקיות. מדובר על עפעפיים תחתונים בלבד. סיבות נוספות אשר גורמות לשקיות שומן בולטות הן אגירה של מלחים ומים בגוף ומחלות שקשורות לתפקוד לקוי של בלוטת המגן. 

הגישה הקלאסית, המיושנת והבלתי נכונה ולצערי הקיימת גם היום, היא סילוק בלתי מבוקר של שקיות השומן בעפעפיים התחתונים. באם מסכמים את העובדות:

א. אנו מאבדים עם השנים שומן וזה חבל, כי פיזור נאות של שומן מייצר יופי ומאפיין נעורים. 

ב. שהשומן נחוץ לגלגל העין.

ג. שהוצאת שומן סביב גלגל העין עלולה ליצור עיניים "שקועות". 

הרי אין מנוס ממסקנה הגיונית שיש לשמור על השומן. השומן בתוך "שקיות", איננו שומן בעודף, זהו שומן אשר נדחף החוצה ולכן, הבה ונחזיר אותו למקום הנכון. באם נחזיר אותו למקום הנכון, נוכל להחזיר גם במידה רבה "עטרה ליושנה", דהיינו להרים במידת מה את גלגל העין הנפול, לחזק את הגיד הרוחבי ולמנוע את התופעה הבלתי רצויה של "עיניים שקועות" לאחר ניתוחי עפעפיים.

בשנים האחרונות, מצאתי מעט מאד מטופלים בהם נאלצתי לכרות שומן מ"השקיות". רובם כמעט עברו ניתוח שמשחזר את ארובת העין ללא כריתה מיותרת של שומן. הטענה שמעטפת השומן היא זו החלשה ומייצרת מעין בקע, מופרכת לחלוטין. אנשים צעירים מאד אשר עברו טראומה או ניתוח אשר קרע את מעטפת השומן, השומן לא התבלט אצלם ולא יצר "שקיות". לחיצה על שקיות השומן הבולטות, אשר מחזירה אותם, תמיד מרימה את גלגל העין וזה מה שרצוי ולכן אין לוותר על שומן זה ולסלק אותו בצורה בלתי מבוקרת. ישנם מקרים שיש לסלק חלק מהשומן, אך הדבר חייב להתבצע במשורה. בנוסף לכך, ברגע שמחזירים שומן ולא כורתים אותו, הרי הסיבוכים הנדירים, אך הקשים מאד, הקשורים לדימום מאחורי גלגל העין נמנעים כמעט לחלוטין.