Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

שתלים אנטומיים - אנטומיה של בלוף

שבת 27 ינואר 2007


לא מעט נכתב בנושא שתלי, או משתלי סיליקון - לגבי בטיחותם, השימושים השונים, מיקום הנחת השתלים, סוגי השתלים, עגולים, "אנטומיים", ממולאי שמן (ירד מהמדף לחלוטין), ממולאי ג'ל, סמיך יותר, פחות סמיך, חצי מים-חצי סיליקון וכהנה וכהנה. באחד המאמרים אשר כתבתי בעבר, הרחבתי את היריעה בנושא זה, תוך כדי התיחסות ספציפית למשתלים הקרויים "אנטומיים".

למה השתלים נקראים אנטומיים? לחברה המיצרת פתרונים. השתלים הקרויים כך, עשוייים בצורת טיפה, אגס, בליטה פה, בליטה שם, תלוי בקו הייצור. האם הכנסת שתל הקרוי אנטומי, מקנה לשד צורה "אנטומית"? בכלל לא. השתל המוכנס מקנה נפח, קוטר וקידום שד. כל שאר האלמנטים אשר אותם מבטיחים המעורבים בנושא הם זניחים, אם בכלל. הוכח גם בסבירות גבוהה ביותר, כי שימוש נכון ומושכל בשתלים עגולים, מביא לתוצאה קוסמטית זהה ולכן אין ברוב המקרים שום טעם והגיון להשתמש באופן גורף בשתלים אשר עלותם כפולה ונטל עלותן נופל על המנותחת.

דבר מענין נוסף שקראתי באתר בו אני נוהג לפרסם את כתבותי הוא שאחוז הקרעים אשר נצפים בשתלים אנטומיים הוא פחות מאחוז אחד. זה יפה ונחמד לכתוב כך, אך זהו נתון חסר משמעות לחלוטין. האם רומז הכותב כי בשתלים העגולים יש שכיחת גבוהה יותר של קרעים? יש פה מסר מוסתר הרומז - רק שתלים "אנטומיים". אינני סוכן שתלים ואין לי כל ענין כלכלי או אחר לטעון בעד אלו או אחרים. אך יש להזהר! באם משבחים אחד ולא מזכירים את השני, יכול להשתמע שהשני פגום, בלתי ראוי לשימוש ויש להצמד רק לראשון.

ולסיום מספר הערות נוספות. אין לי כמעט שום צל של ספק, כי גם השתלים האנטומיים וגם העגולים מיוצרים על ידי חברות (ידועות), תוך כדי בקרת איכות קפדנית. מבלי להיות מהנדס, ידוע שמבנה גאומטרי מושלם, בו המתח מתפזר בצורה שוה על פני השטח חזק יותר מצורה לא גאומטרית ולא מושלמת, דוגמת אגס או טיפה עם בליטה. לכן אני משאיר לקורא האינטליגנטי להסיק את כל המסקנות בעצמו.