Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

סיבוכים בניתוחי עפעפיים

שבת 09 אוגוסט 2008


ניתוחי עפעפיים ניתוחי עפעפיים

כמו בכל ניתוח, גם בניתוחים פלסטיים-קוסמטיים, יתכנו סיבוכים אלו או אחרים. רפואה איננה מדע מדוייק ושום רופא נבון לא יבטיח הצלחה של מאה אחוז בניתוח, אלא ידבר על סיכויים, סיכונים, סטטיסטיקות ויתאר בצורה ברורה למטופל את מהלך הניתוח עליו סוכם ואת תקופת ההחלמה, תוך פירוט של הסיכונים האפשריים.החשוב מכל, הרופא צריך להיות משוכנע כי יש לו את הניסיון והידע לבצע את הניתוח שמציע וכי הוא מתחייב הוא לעמוד לימינו של המנותח עד להחלמתו המלאה  .

ניתוח עפעפיים הוא ניתוח שכיח, מאד אנטומי ודורש בדיקה מקדימה ותכנית ניתוחית מאד קפדנית על מנת להמנע מסיבוכים מיותרים ותוצאות קוסמטיות שהן פחות מהאופטימליות. ישנו מגוון רחב של ניתוחי עפעפיים שהם בעלי אופי רפואי, אליהם לא אתייחס. אתייחס לניתוחים קוסמטיים בלבד, הקשורים לעודפי עור, "שקיות שומן" ובאופן ספציפי לניתוחים הקשורים לעפעפיים התחתונות אשר בהם מצויים עיקר "המוקשים".

האנטומיה של העפעפיים התחתונות, שונה לחלוטין מאלה העליונות והסיבוך שהוא הכי שכיח בניתוח בלתי זהיר, היא תופעת האקטרופיון (משיכה מטה של העפעף), או במקרים קלים יותר, "עיניים עגולות - Rounded Eyes".

 

אז איך ניתן להמנע מסיבוכים אלו? 

רק עלי ידי הערכה מאד קפדנית של תפקוד העפעפיים (סגירת עפעף, חוזק העפעף, סימטריה ועוד מספר דברים) וביצוע ניתוח מאד זהיר וקפדני על מנת לא לסלק חלילה מילימטר מיותר של העור, דבר אשר יכול לגרום למשיכה של העפעף מטה או להביא לתוצאה של עיניים מעוגלות.

משנה זהירות נדרש בניתוחים של אנשים מבוגרים בני 60 ומעלה, אשר אצל חלק ניכר מהם קיימת חולשה טבעית של העפעפיים התחתונות מפאת הגיל. אצל הצעירים/ות יותר אמנם הסיכוי להיפוך או משיכת עפעף מטה יחסית קטנה יותר ובדרך כלל יש יותר סיבוכים הקשורים "לעיניים מעוגלות", אך זו עדיין תוצאה בלתי רצויה שבעיקר הנשים מאד מאד לא אוהבות. כולן רוצות עיניי "שקד" ולא עיניים של עגל (יסלחו לי הקוראים על הביטוי).

לסיום אני חוזר על הכלל החשוב מאוד: המנתח המיומן והזהיר יתייחס בכובד ראש בבדיקה המקדימה לאנטומיה ותפקוד העפעפיים של המטופל ובמהלך הניתוח יהיה זהיר מאד בחיתוך העור. בכל מקרה, במידה וקיים חשש שמא העפעף איננו "חזק" דיו או לחילופין רוצים להמנע מ Rounded Eyes, יש לאמץ את הטכניקה של חיזוק העפעף שמוצגת במספר ציורים בראש הכתבה ואשר יכולה לשמש כערובה (כמעט מלאה) שהסיבוך לא יתקיים וכי צורת העיניים תהיה יפה ו"שקדית".