Dr. Joseph Teman

Discover The Beautiful You

הצמדת אוזניים

יום שני 26 מאי 2008


ניתוחי אוזניים ניתוחי אוזניים

"האם האוזניים שלי הן 'נורמליות' או 'לא נורמליות' ?” זו השאלה ששואלים את עצמם רבים: מבוגרים, נוער וילדים.

"האם אנשים לוטשים אלי עיניים? האם האוזניים בולטות? גדולות? בגודל שווה? האם יש בהן עיוותים, צורה יוצאת דופן, בליטה מוזרה?

לא חסרים מומים של אפרכסות האוזניים, אך נתרכז כאן בנושא התבלטות האוזניים.

 

להלן מספר "טיפים" לצורך הבהרה:

אוזניים מגיעות בדרך כלל להתפתחות מלאה בגיל 6 שנים לערך ואז, לאחר בדיקת מנתח פלסטי, ניתן לדון על תיקון זה או אחר, באם אמנם קיימת בעיה. התבלטות של האוזניים היא פועל יוצא של חוסר התפתחות קיפולי הסחוס והתפתחות יתר של מרכיבי סחוס. לעיתים מדובר במום שמלווה משפחות שלמות ומועבר באופן גנטי. לפיכך, על מנת להצמיד אזניים בולטות לקרקפת, תחילה יש לשנות את "הזיכרון" המולד של הסחוסים וכך לפתח את הקיפולים הנכונים. לעתים יש אף לכרות עודפי סחוס. בדרך כלל, התבלטות יתר של אפרכסות היא דו צדדית, אך ישנם מצבים בהם מדובר באוזן אחת בלבד אשר מתבלטת יתר על המידה.

 

כיצד נדע באם האוזניים או האוזן חורגות ממה שנהוג לקרוא נורמאלי?

אפרכסת אוזן מפותחת ונורמאלית מתבלטת 1.8 - 2.0 ס"מ מהקרקפת. אורך (אנכי) של האפרכסת - 5.50 ס"מ עד 6.50 ס"מ. רוחב האפרכסת – 3.0 עד 4.5 ס"מ.

מרבית ניתוחי הצמדת האוזניים מתבצעים אצל ילדים ומתבגרים. אלו מנסים להסתיר את מומם בכל דרך אפשרית ונתונים לשבט לשונם של בני גילם בביטויים כגון "בעל אוזני חמור", "דמבו" ושאר הערות פוגעניות. לכן חשוב ביותר שההורים ישימו לב ויהיו קשובים לילדיהם, אשר עלולים להתלונן על הקנטות מצד חבריהם לגן או לכיתה. מאידך גיסא, מומלץ כי ההורים לא יפעילו לחץ לנתח במידה והילד לא מתלונן על דבר. כמובן שבאפשרות ההורים להיוועץ עם מנתח פלסטי, במידה והם מוטרדים מצורת האוזניים של ילדם. 

גם מבוגרים יותר פונים לייעוץ. אלו בדרך כלל בני עשרים ומעלה אשר מעוניינים לקצר את תסרוקתם אשר הסתירה את האוזניים הבולטות לאורך שנים. בייעוץ ראשוני אני מאזין תחילה לתלונות ולציפיות של הפונה. בהמשך ייבדקו וימדדו האוזניים, תוגדר הבעיה ואציע פתרון אופטימלי לתיקון. לאחר מכן יועלו לדיון כלל הסיכונים והסיכויים של הניתוח, מהלך הניתוח, תקופת ההחלמה והתוצאה הצפויה.

 

ניתוח – החלמה – תוצאות:

הניתוח עצמו מתקיים בבית חולים, על בסיס של אשפוז יום, בדרך כלל בהרדמה מקומית עם טשטוש קל. זמן הניתוח הוא כשעה ולאחר התאוששות של כשעתיים משתחררים הביתה.  לפני העזיבה, ניתנות כל ההוראות לטיפול מקומי ותרופתי וייקבע מועד לביקורת.

 

סיבוכים אפשריים:

בשכיחות של כעשרה אחוזים קיים צורך לבצע תיקון. כמו כן, קיימת אפשרות לדימום יתר, זיהום, הצטלקות יתר או אסימטריה. כל אלו ניתנים לטיפול עד להחלמה מלאה וקבלת תוצאה קוסמטית משביעת רצון.